2lua

Thời gian




Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat tuoi hop ly cho ca phe

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2713 giây.
Kỹ Thuật Tưới Hợp Lý Cho Cà Phê Kỹ Thuật Tưới Hợp Lý Cho Cà Phê

Theo các nhà khoa học, do đặc điểm sinh học của cây cà phê, phần lớn lượng rễ tập trung chủ yếu ở tầng đất mặt, chỉ sâu vào lòng đất từ 0 đến 30 cm, độ trùm của rễ biến động từ 0 đến…

14/07/2012