2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat trong va cham soc ca cao

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.6264 giây.
Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Ca Cao Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Ca Cao

Ca cao có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau như đất đỏ bazan, đất feralit vàng phát triển trên đá trầm tích, đất tro núi lửa, đất cát

22/01/2011