2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat nuoi ca tre lai

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.259 giây.
Kỹ Thuật Nuôi Cá Trê Lai Kỹ Thuật Nuôi Cá Trê Lai

Cá trê lai có thể nuôi đơn, nuôi ghép với các loài cá nuôi khác. Khi nuôi ghép cần chú ý tới qui cỡ cá thể để tránh ảnh hưởng xấu lẫn nhau. Đồng thời cá trê có thể nuôi trong hệ thống chăn nuôi…

17/02/2011

Cá Trê Vàng “Hốt Bạc” Cá Trê Vàng “Hốt Bạc”

Sau khi thất bại với con cá rô đầu vuông, anh Phan Văn Khiêm, ở ấp Hòa Bình, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang chọn nuôi cá trê vàng và bước đầu đã mang lại hiệu quả

10/10/2011