2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat bon phan

198 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1684 giây.
Giải Pháp Bình Ổn Thị Trường Phân Bón Giải Pháp Bình Ổn Thị Trường Phân Bón

Hàng năm, cả nước vẫn phải nhập khẩu tới khoảng 2,6 triệu tấn, vì vậy giá phân bón trong nước hiện vẫn chịu tác động lớn từ giá phân bón thế giới

21/03/2011

Phân Bón Lá Hiệu Quả Cao Trên Đất Xấu Phân Bón Lá Hiệu Quả Cao Trên Đất Xấu

Đề tài đã tiến hành thử nghiệm và chứng minh được loại phân này phát huy hiệu quả cao trên đất chua mặn, đất hạn, đất nghèo dinh dưỡng.

09/03/2011

Trình diễn kỹ thuật bón vùi phân bằng máy sạ cụm Trình diễn kỹ thuật bón vùi phân bằng máy sạ cụm

Sạ cụm hay cấy kết hợp bón vùi phân là kỹ thuật hiệu quả cần được nhân rộng trong sản xuất để thay thế dần phương pháp sạ lan và bón phân thông thường.

23/02/2022

Phân hữu cơ tự nhiên và kỹ thuật bón phân cho cây cà phê Phân hữu cơ tự nhiên và kỹ thuật bón phân cho cây cà phê

Phân hữu cơ đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thâm canh cây cà phê. Phân hữu cơ tự nhiên và kỹ thuật bón phân cho cây cà phê

02/03/2018

Kỹ thuật bón phân cho cây, hoa cảnh Kỹ thuật bón phân cho cây, hoa cảnh

Bón phân là một bước quan trọng trong kỹ thuật trồng cây và chăm sóc hoa cảnh, nếu được bón phân đúng cách, cây cảnh sẽ tươi, đẹp và ra hoa, ra lá nhiều hơn

29/03/2019

Nhìn Đất Bón Phân Cho Lúa Nhìn Đất Bón Phân Cho Lúa

Bón phân cho lúa là một kỹ thuật rất quan trọng giúp hạ giá thành sản xuất, tăng năng suất và phẩm chất lúa cũng như hạn chế sự đổ ngã, sâu bệnh cho lúa. Vì vậy, nông dân cần biết kỹ thuật bón phân…

13/07/2013

Kỹ thuật bón phân cho cây, hoa cảnh Kỹ thuật bón phân cho cây, hoa cảnh

Bón phân là một bước quan trọng trong kỹ thuật trồng cây và chăm sóc hoa cảnh, nếu được bón phân đúng cách, cây cảnh sẽ tươi, đẹp và ra hoa, ra lá nhiều hơn

21/10/2017

Tăng năng suất chất lượng mía nhờ kỹ thuật bón phân khoa học Tăng năng suất chất lượng mía nhờ kỹ thuật bón phân khoa học

Trong bón phân cho mía, thời kỳ bón phân có ảnh hưởng lớn không chỉ với năng suất, mà còn cả tới chất lượng mía. Tăng năng suất chất lượng mía nhờ kỹ thuật bón

21/12/2017

Kỹ thuật chăm sóc và bón phân cho cây nhãn thời kỳ cho thu hoạch Kỹ thuật chăm sóc và bón phân cho cây nhãn thời kỳ cho thu hoạch

Hiện nay, cây nhãn đang trong giai đoạn quả non, kỹ thuật bón phân, chăm sóc ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng quả.

11/06/2018

Cách bón '4 đúng' cho cây cam bằng phân bón Lâm Thao Cách bón '4 đúng' cho cây cam bằng phân bón Lâm Thao

Trước tình hình nhiều vùng trồng cam đang bị bệnh, sa sút do nhiều nguyên nhân như giống, kỹ thuật chăm sóc. Nay NNVN xin giới thiệu cách bón phân theo 4 đúng .

25/09/2020

  • 1 / 20