2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: kho qua rot gia

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2108 giây.
Khổ Qua Thành... Khổ Quá ! Khổ Qua Thành... Khổ Quá !

Từ đầu năm đến nay, người trồng khổ qua ở Bình Định trở tay không kịp vì giá khổ qua liên tục rớt giá thảm hại.

29/03/2012