2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: hieu qua mo hinh nuoi nhong o xa vung cat binh sa

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.4992 giây.
Hiệu Quả Mô Hình Nuôi Nhông Ở Xã Vùng Cát Bình Sa Hiệu Quả Mô Hình Nuôi Nhông Ở Xã Vùng Cát Bình Sa

Vùng cát ven biển của tỉnh Quảng Nam chiếm một diện tích rất lớn, khoảng trên 35.000 ha, tiềm lực và tiềm năng đều thua kém so với các vùng khác trong tỉnh. Trong nhiều năm qua tỉnh đã thu hút được nhiều dự án,…

27/06/2013

Tìm kiếm thay thế với: