2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: giong tom the

43 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.803 giây.
Quan Trọng Nhất Là Giống Tốt Quan Trọng Nhất Là Giống Tốt

Năm nay, con tôm thẻ chân trắng được mùa là do nhiều yếu tố, trong đó, nổi bật lên hai điểm. Thứ nhất là do năm nay hầu hết giống tôm thẻ đều là giống tốt, tôm bố mẹ sạch bệnh, khi tôm giống tốt…

05/12/2011

Sản Xuất Thành Công Giống Tôm Thẻ Chân Trắng Sản Xuất Thành Công Giống Tôm Thẻ Chân Trắng

Do không chủ động nguồn con giống, không kiểm soát được đầu vào nên chất lượng con giống đã trở thành thách thức chính cho công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam. Sau nhiều năm triển khai thử nghiệm, Viện Nghiên cứu…

01/01/2012

Công Nghệ Sản Xuất Giống Tôm Thẻ Chân Trắng (Litopenaeus Vanamei) Công Nghệ Sản Xuất Giống Tôm Thẻ Chân Trắng (Litopenaeus Vanamei)

Kỹ thuật nuôi vỗ thành thục tôm bố mẹ là một trong những khâu quan trọng đầu tiên trong qui trình sản xuất giống, tôm bố mẹ có chất lượng tốt sẽ cho tỷ lệ sống cao và tốc độ tăng trưởng nhanh. Tôm bố…

15/02/2012

Quy Trình Sản Xuất Giống Tôm Thẻ Chân Trắng Sạch Bệnh Quy Trình Sản Xuất Giống Tôm Thẻ Chân Trắng Sạch Bệnh

Để tạo ra những con giống có chất lượng, phải tuân thủ một quy trình sản xuất hoàn chỉnh. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quy trình sản xuất giống TTCT của Công ty TNHH Uni-President Việt Nam

13/07/2012

Tăng Sản Xuất Giống Tôm Thẻ Chân Trắng Tăng Sản Xuất Giống Tôm Thẻ Chân Trắng

Phòng chống dịch bệnh thủy sản đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách trong bối cảnh nước ta tiếp tục đẩy mạnh XK và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, hệ thống quản lý…

15/08/2012

Hơn 60% Hộ Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Có Lãi Hơn 60% Hộ Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Có Lãi

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duyên Hải – Trà Vinh, tính đến ngày 21/8/2013, trên địa bàn huyện có 644 hộ thả nuôi hơn 225 triệu con giống tôm thẻ chân trắng trên diện tích hơn 412 hécta.…

24/08/2013

Quy Trình Sản Xuất Giống Tôm Thẻ Chân Trắng Sạch Bệnh Quy Trình Sản Xuất Giống Tôm Thẻ Chân Trắng Sạch Bệnh

Để tạo ra những con giống có chất lượng, phải tuân thủ một quy trình sản xuất hoàn chỉnh. Con Tôm trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc quy trình sản xuất giống TTCT của Công ty TNHH Uni-President Việt Nam.

28/08/2013

Ương Dưỡng Tôm Giống Nâng Cao Tỷ Lệ Sống, Giảm Chi Phí Nuôi Ương Dưỡng Tôm Giống Nâng Cao Tỷ Lệ Sống, Giảm Chi Phí Nuôi

Để chuẩn bị con giống thả nuôi trên diện tích 1ha, ông Long sử dụng bể xi măng có diện tích khoảng 700m2 để ương dưỡng 900.000 con giống tôm thẻ chân trắng 10 ngày tuổi. Hiện nay mới vào giai đoạn giữa kỳ ương…

31/08/2013

Sóc Trăng Thông Báo Lịch Thời Vụ Thả Giống Tôm Nước Lợ Năm 2014 Sóc Trăng Thông Báo Lịch Thời Vụ Thả Giống Tôm Nước Lợ Năm 2014

- Từ ngày 15/11/2013 – 31/01/2014 thả giống tôm Thẻ chân trắng (đối với những vùng nuôi có điều kiện). Tuy nhiên trong thời gian này, người nuôi cần thận trọng và có giải pháp phòng bệnh thân đỏ đốm trắng trên tôm nuôi nước…

15/11/2013

Truy Xuất Nguồn Gốc Tôm Thẻ Chân Trắng Bố Mẹ Tại Thái Lan Truy Xuất Nguồn Gốc Tôm Thẻ Chân Trắng Bố Mẹ Tại Thái Lan

Nhằm tăng cường công tác quản lý giống, nhất là giống tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu, từ ngày 20 – 25/10/2013, Tổng cục Thủy sản đã cử đoàn công tác đi kiểm tra truy xuất nguồn gốc tôm thẻ chân trắng bố…

25/11/2013

  • 1 / 5