2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: cua nuoi

79 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.0895 giây.
Tương lai của nuôi trồng thủy sản Tương lai của nuôi trồng thủy sản

Trong điều kiện biến đổi khí hậu đamg diễn ra nhanh và ngày càng phức tạp hơn so với dự báo, lĩnh vực này cần làm thế nào để đảm hoàn thành được trọng trách?

29/08/2020

Tương lai của nuôi trồng thủy sản Tương lai của nuôi trồng thủy sản

Trong điều kiện biến đổi khí hậu đamg diễn ra nhanh và ngày càng phức tạp hơn so với dự báo, lĩnh vực này cần làm thế nào để đảm hoàn thành được trọng trách

20/08/2020

Đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản - bao giờ việc đó sẽ diễn ra và tại sao chúng ta cần nó? Đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản - bao giờ việc đó sẽ diễn ra và tại sao chúng ta cần nó?

Sự đa dạng hóa của nuôi trồng thủy sản là rất quan trọng cho sự thành công lâu dài của ngành, J Hansen, trong phần đầu tiên của loạt bài mới độc quyền

09/04/2020

Kiểm soát vi khuẩn trong nuôi tôm: Phần 1 Kiểm soát vi khuẩn trong nuôi tôm: Phần 1

Kiểm tra tất cả các yếu tố đầu vào trong giai đoạn trưởng thành và giai đoạn đầu của nuôi cấy ấu trùng là rất quan trọng

17/01/2020

Ưu điểm của nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn Ưu điểm của nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn

Với 3 giai đoạn ương và nuôi cộng với việc áp dụng các công nghệ cao, giúp cho tôm nuôi đạt tỷ lệ sống chung cho cả quá trình sản xuất đạt mức cao là 80%

06/01/2020

Tương lai của nuôi trồng thủy sản bền vững với công nghệ và thực tiễn hiện đại Tương lai của nuôi trồng thủy sản bền vững với công nghệ và thực tiễn hiện đại

Nuôi trồng thủy sản là ngành công nghiệp thực phẩm phát triển nhanh nhất của thế giới. Sẽ không gây ngạc nhiên khi nó bị đánh thuế với trách nhiệm nuôi dưỡng

13/12/2019

Tác động đến môi trường của nuôi trồng thủy sản là gì? Tác động đến môi trường của nuôi trồng thủy sản là gì?

Tác động môi trường của nuôi trồng thủy sản hoàn toàn phụ thuộc vào loài được nuôi, cường độ sản xuất và địa điểm của trang trại.

19/09/2019

Nhiều lợi ích của nuôi trồng thủy sản đang bị bỏ qua Nhiều lợi ích của nuôi trồng thủy sản đang bị bỏ qua

Các nhà khoa học có thể đang xem xét một số lợi ích hệ sinh thái và xã hội rộng lớn hơn liên quan đến nuôi trồng thủy sản biển.

09/09/2019

Ứng dụng công nghệ vi sinh: Phương pháp hiệu quả xử lý sinh học trong ao nuôi tôm Ứng dụng công nghệ vi sinh: Phương pháp hiệu quả xử lý sinh học trong ao nuôi tôm

Một trong những vấn đề lớn của nuôi tôm hiện nay là nhiễm khuẩn do hiện tượng tự ô nhiễm ao. Phương pháp hiệu quả xử lý sinh học trong ao nuôi tôm

12/07/2018

Ưu điểm của nuôi cá theo công nghệ “sông trong ao” Ưu điểm của nuôi cá theo công nghệ “sông trong ao”

Đây là phương pháp nuôi cá thâm canh có nhiều ưu điểm nổi bật, góp phần quản lý tốt dịch bệnh, nâng cao năng suất, sản lượng cá, đồng thời bảo vệ môi trường ao

19/04/2018

  • 1 / 8