2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: channuoi

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.0079 giây.
Ngành Chăn Nuôi Trước Những Khó Khăn Kép Ngành Chăn Nuôi Trước Những Khó Khăn Kép

Năm 2011, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu giá trị sản xuất tăng 7,5-8% so với năm 2010, chiếm tỷ trọng 30-32% trong nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) tăng cao, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến…

30/03/2011

Quản Lý Chương Trình Cho Ăn Và Nhu Cầu Dinh Dưỡng Khuyến Nghị Trên Heo Con (Phần 5) Quản Lý Chương Trình Cho Ăn Và Nhu Cầu Dinh Dưỡng Khuyến Nghị Trên Heo Con (Phần 5)

Những bảng hướng dẫn sau, sẽ giúp các trang trại đưa ra khẩu phần có chi phí tốt nhất dành cho heo con, đây là tài liệu của cơ quan dinh dưỡng heo quốc gia Hoa Kỳ.

23/03/2016