2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: benh chet cham

6 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.4352 giây.
Quy trình kỹ thuật phòng chống bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm hại hồ tiêu Quy trình kỹ thuật phòng chống bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm hại hồ tiêu

Quy trình kỹ thuật phòng chống bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm hại hồ tiêu (quy trình tạm thời)

29/11/2017

Phòng Trừ Bệnh Chết Nhanh, Chết Chậm Hồ Tiêu Phòng Trừ Bệnh Chết Nhanh, Chết Chậm Hồ Tiêu

Tại Gia Lai, tình trạng hồ tiêu bị chết nhanh, chết chậm cũng khá phổ biến với 380.827 trụ tiêu bị bệnh chết nhanh, 9.215,6 ha bị bệnh chết chậm ở Chư Prong, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Sê… Bình Phước có 295 ha bị…

31/12/2014

Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu

Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để quản lý bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm hại hồ tiêu hiệu quả,góp phần bảo vệ và phát triển sản xuất hồ tiêu an toàn bền vững

29/11/2017

Bệnh Tuyến Trùng, Đốm Lá Gây Hại 170 Ha Tiêu Bệnh Tuyến Trùng, Đốm Lá Gây Hại 170 Ha Tiêu

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên, hiện nay trên cây tiêu, bệnh tuyến trùng gây hại 150ha, tỉ lệ hại 5 đến 10% rễ; bệnh đốm lá gây hại 20ha, tỉ lệ bệnh 5 đến 15% lá, tập trung tại các xã…

14/07/2014

Bệnh chết chậm, tuyến trùng gây hại 420ha hồ tiêu Bệnh chết chậm, tuyến trùng gây hại 420ha hồ tiêu

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên, hiện tuyến trùng gây hại 360ha hồ tiêu, tỉ lệ hại từ 5 đến 50% dây; bệnh chết chậm gây hại 60ha, tỉ lệ bệnh từ 0,5 đến 20% dây, tập trung tại xã Sơn Thành…

11/04/2015

Phòng trị bệnh thán thư trên cây tiêu Phòng trị bệnh thán thư trên cây tiêu

Ngoài bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm thường gặp, bệnh thán thư trên cây tiêu cũng là một đối tượng gây thiệt hại đáng kể.

19/11/2015