2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: Nhan giong khoai tu

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1353 giây.
Nhân giống khoai từ, khoai vạc bằng hom thân Nhân giống khoai từ, khoai vạc bằng hom thân

Cây khoai từ, khoai vạc được đưa vào trồng trên đất vườn đồi, nương rẫy cho thu nhập cao gấp 2- 3 lần so với trồng lúa.

24/09/2016

Tìm kiếm thay thế với: