Giá trái cây Giá các mặt hàng trái cây 22-12-2015
Lưu bài viết Bài viết đã lưu

Giá các mặt hàng trái cây 22-12-2015

Tác giả 2 Lúa tổng hợp, ngày đăng 22/12/2015,
Lưu bài viết Bài viết đã lưu

Trái cây ĐVT Giá bao gồm
VAT (đồng)
Cam sành KG 17.000
Bưởi Năm roi KG  23.000
Xòai Cát Hòa Lộc KG  48.000
Quýt Đường KG  25.000
Thanh Long Bình Thuận KG  15.000
Mãng cầu tròn KG  35.000
Vú sữa Lò Rèn KG  26.000
Lê đường KG  22.000
Sầu riêng KG  
Nho đỏ Phan Rang KG  15.000
Chôm chôm thường KG  11.000
Chôm chôm nhãn KG  20.000
Măng cụt thái KG  
Mận Hà Nội KG  
Nhãn xuồng KG  15.000
Bơ Đà Lạt KG  70.000
Bòn bon thái KG  
Chanh giấy KG  13.000
Bưởi da xanh KG  47.000
Cam mỹ KG  
Quýt thái KG  20.000
Quýt tiều KG  

Có thể bạn quan tâm

Chợ

Điện thoại của bạn
Hôm nay. 30/05/2017 4:48 PM
Giá [[ 100000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
gà đông tảo
Thích (1) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Hôm nay. 30/05/2017 11:39 AM
Giá [[ 1 | number]]
Tòa nhà CT1A, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Dây tưới nhỏ giọt rivulis - israel 16mm
Thích (2) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 30/05/2017 11:23 AM
Giá [[ 100000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Mô hình chăn nuôi gà đông tảo theo tiêu chuẩn VIETGAP
Thích (1) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 30/05/2017 11:17 AM
Giá [[ 100000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
gà đông tảo
Thích (2) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 30/05/2017 10:13 AM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Màng phủ nhà kính, bán màng phủ nhà kính, giá bán màng phủ nhà kính,màng phủ lợp nhà kính của Israel
Thích (1) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
Hôm nay. 30/05/2017 8:01 AM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Lưới nông nghiệp,Mô hình nhà lưới giá rẻ,nhà kính nhà lưới giá rẻ, lưới chắn côn trùng nông nghiệp
Thích (2) Liên hệ (0) Làm mới (0)
gia-cac-mat-hang-trai-cay-29-12-2015 Giá các mặt hàng trái cây 29-12-2015 gia-cac-mat-hang-trai-cay-15-12-2015 Giá các mặt hàng trái cây 15-12-2015