Giá trái cây Giá các mặt hàng trái cây 16-01-2016
Lưu bài viết Bài viết đã lưu

Giá các mặt hàng trái cây 16-01-2016

Tác giả 2LUA.VN tổng hợp, ngày đăng 16/01/2016,
Lưu bài viết Bài viết đã lưu

Các loại trái cây ĐVT Giá (VND)
(Đã có VAT)
Cam sành KG 25.000
Bưởi Năm roi KG 25.000
Xòai Cát Hòa Lộc KG 50.000
Quýt Đường KG 28.000
Thanh Long Bình Thuận KG 15.000
Mãng cầu tròn KG 35.000
Vú sữa Lò Rèn KG 20.000
Lê đường KG 21.000
Sầu riêng RI6 KG 50.000
Nho đỏ Phan Rang KG 20.000
Chôm chôm thường KG 12.000
Chôm chôm nhãn KG 22.000
Chuối sứ KG 5.000
Kiệu huế KG 33.000
Nhãn xuồng KG 40.000
Bơ Đà Lạt KG 50.000
Cam Mỹ KG 64.000
Chanh giấy KG 17.000
Bưởi da xanh KG 52.000
Cam xòan KG 40.000
Quýt thái KG 33.000
Quýt tiều KG 22.000

Có thể bạn quan tâm

Chợ

Điện thoại của bạn
22/05/2017 4:19 PM
Giá [[ 100000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Gà đông tảo
Thích (4) Liên hệ (0) Làm mới (3)
Điện thoại của bạn
23/05/2017 2:27 PM
Giá [[ 170000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Gà đông tảo và mô hình nuôi chuẩn Vietgap
Thích (2) Liên hệ (0) Làm mới (0)
Điện thoại của bạn
23/05/2017 7:56 AM
Giá [[ 1000 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
Tưới cảnh quan, vòi tưới cảnh quan,thiết bị tưới cảnh quan, tưới tự động, tưới cây tự động
Thích (3) Liên hệ (0) Làm mới (1)
Điện thoại của bạn
23/05/2017 9:30 AM
Giá [[ 160 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
cung cấp gà Đông Tảo Thuần Chủng f1
Thích (3) Liên hệ (0) Làm mới (1)
Điện thoại của bạn
23/05/2017 2:20 PM
Giá [[ 160 | number]]
Địa chỉ liên hệ của bạn
tìm đầu ra cho gà đông tảo
Thích (2) Liên hệ (0) Làm mới (1)
Điện thoại của bạn
Dây tưới nhỏ giọt, tưới nhỏ giọt giá rẻ, tưới nhỏ giọt, tuoi nho giot, tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước
Thích (1) Liên hệ (0) Làm mới (0)
gia-cac-mat-hang-trai-cay-23-01-2016 Giá các mặt hàng trái cây 23-01-2016 gia-cac-mat-hang-trai-cay-11-01-2016 Giá các mặt hàng trái cây 11-01-2016