2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: san xuat nong nghiep

732 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.3489 giây.
Tổng hợp kết quả sản xuất nông nghiệp đến ngày 15/07/2014  Tổng hợp kết quả sản xuất nông nghiệp đến ngày 15/07/2014

Tổng hợp kết quả sản xuất nông nghiệp đến ngày 15/07/2014

22/12/2015

Cách Nào Thu Hút Đầu Tư Vào Nông Nghiệp? Cách Nào Thu Hút Đầu Tư Vào Nông Nghiệp?

Là lĩnh vực luôn có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, song việc đầu tư nguồn lực của Nhà nước cũng như doanh nghiệp cho nông nghiệp, nông thôn chưa tương xứng. Làm thế nào để khu vực này thu hút ngày…

11/11/2011

Sản Xuất Nông Nghiệp Ở Hạ Hòa Chuyển Biến Mới Từ Chủ Trương Đúng Sản Xuất Nông Nghiệp Ở Hạ Hòa Chuyển Biến Mới Từ Chủ Trương Đúng

Với một huyện miền núi như Hạ Hòa, việc phát triển sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do điều kiện cơ sở hạ tầng thiếu, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, người nông dân vẫn giữ thói quen canh tác cũ cho nên…

25/09/2014

Gia Nghĩa Đẩy Mạnh Thực Hiện Ứng Dụng Khoa Kỹ Thuật Vào Sản Xuất Nông Nghiệp Gia Nghĩa Đẩy Mạnh Thực Hiện Ứng Dụng Khoa Kỹ Thuật Vào Sản Xuất Nông Nghiệp

Thực tế cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2012-2014, để khuyến khích và hỗ trợ người dân trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển sản xuất nông nghiệp, địa phương đã thực hiện hỗ trợ một phần kinh phí cho…

12/09/2014

Sản Xuất Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Ỡ An Phú Sản Xuất Nông Nghiệp Ứng Dụng Công Nghệ Cao Ỡ An Phú

An Giang là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, trong đó cây màu phát triển rất mạnh và còn nhiều tiềm năng. Để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đó, đặc biệt là tạo ra sản phẩm sạch chất lượng, năng suất cao…

24/03/2013

Hỗ Trợ Tối Đa Cho Sản Xuất Nông Nghiệp Tốt Hỗ Trợ Tối Đa Cho Sản Xuất Nông Nghiệp Tốt

Ngân sách Nhà nước đầu tư 100% kinh phí về điều tra cơ bản, khảo sát để xác định các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án sản xuất nông, lâm, thủy sản áp dụng VietGAP do cấp có thẩm quyền phê…

13/04/2012

Hòa An Đẩy Mạnh Cơ Giới Hóa Sản Xuất Nông Nghiệp Hòa An Đẩy Mạnh Cơ Giới Hóa Sản Xuất Nông Nghiệp

Để khai thác hiệu quả hơn 6.900 ha đất canh tác, tăng hệ số quay vòng đất, thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, mấy năm gần đây, huyện Hòa An đã huy động vốn từ các chương trình, dự án và nhân…

27/06/2013

Vingroup liên kết với 1.000 HTX, hộ nông dân cung ứng nông sản sạch Vingroup liên kết với 1.000 HTX, hộ nông dân cung ứng nông sản sạch

Ngày 1.9, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi động Chương trình “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt” thông qua việc liên kết với 1.000 hợp tác xã và hộ nông dân để cung ứng nông sản sạch và an…

06/09/2016

Hiện Thực Hóa Tiềm Năng Phát Triển Sản Xuất Nông Nghiệp Hiện Thực Hóa Tiềm Năng Phát Triển Sản Xuất Nông Nghiệp

Xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm đến với thị trường là một trong những nội dung chính trong chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp mà tỉnh ta đang hướng đến. Bằng nhiều cách làm, chính sách cụ thể, các sản phẩm nông…

27/03/2014

Cho Vay Thí Điểm Sản Xuất Nông Nghiệp Gắn Doanh Nghiệp Với Nông Dân Cho Vay Thí Điểm Sản Xuất Nông Nghiệp Gắn Doanh Nghiệp Với Nông Dân

Mô hình liên kết của HTX Rau sạch Mỹ Hưng (xã Bình Triều, Thăng Bình) được xem là điển hình về xây dựng chuỗi sản phẩm khép kín cho sản xuất nông nghiệp.

23/07/2014

  • 2 / 74