2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ca ro phi duc

21 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.8026 giây.
Tổng Kết Mô Hình Nuôi Cá Rô Phi Đơn Tính Là Chính Theo Hướng GAP Tổng Kết Mô Hình Nuôi Cá Rô Phi Đơn Tính Là Chính Theo Hướng GAP

Vừa qua Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Huyền Tụng tổ chức hội thảo tổng kết mô hình nuôi cá rô phi đực là chính theo hướng GAP.

11/01/2014

  • 3 / 3
Tìm kiếm thay thế với: