Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu

Thứ 3, 19/02/2019

Dữ liệu BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Giá lúa mì Nga giảm

Giá lúa mì Nga trong tuần kết thúc ngày 15/2/2019 giảm, hướng theo giá lúa mì tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất nhiều tháng, do các dấu hiệu giảm giá

19/02/2019
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Trung Quốc, T1-T8/2016, theo khối lượng

Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Trung Quốc, T1-T8/2016, theo khối lượng

19/02/2019
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Trung Quốc, T1-T8/2016, theo giá trị

Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Trung Quốc, T1-T8/2016, theo giá trị

19/02/2019
Thị trường nguyên liệu - Đậu tương tăng

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 19/02/2019: Đậu tương tăng

19/02/2019
Thị trường nguyên liệu - Đậu tương tăng từ thấp nhất 3 tuần

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 15/02/2019: Đậu tương tăng từ thấp nhất 3 tuần

16/02/2019
Lúa gạo Châu Á: Nhu cầu yếu, cung sắp tăng khi vào vụ thu hoạch

Giá gạo xuất khẩu tại các trung tâm giao dịch ở Châu Á tuần này giảm do nhu cầu yếu và nguồn cung tăng sau khi bước vào vụ thu hoạch

16/02/2019
Thị trường nguyên liệu - Đậu tương giảm mạnh

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 14/02/2019: Đậu tương giảm mạnh

15/02/2019
Thị trường nguyên liệu - Đậu tương giảm

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 13/02/2019: Đậu tương giảm

14/02/2019
Lúa gạo Châu Á: Giá tại Ấn Độ tăng do nhu cầu từ Châu Phi

Gạo 5% tấm của Ấn Độ giá tăng lên 383 – 388 USD/tấn, từ mức 381 – 386 USD/tấn một tuần trước đó.

13/02/2019
  • 1 / 8