Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu

Thứ 3, 20/03/2018

Dữ liệu BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 16/3: Giá lúa mì thấp nhất

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 16/3: Giá lúa mì thấp nhất gần 3 tuần

19/03/2018
Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 16/3: Giá lúa mì giảm tuần thứ 2

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 16/3: Giá lúa mì giảm tuần thứ 2 liên tiếp

19/03/2018
Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 15/3: Giá đậu tương tăng từ mức

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 15/3: Giá đậu tương tăng từ mức thấp nhất 3 tuần

19/03/2018
Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 14/3: Giá ngô giảm từ mức cao nhất

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 14/3: Giá ngô giảm từ mức cao nhất 7 tháng

19/03/2018
Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 13/3: Giá lúa mì tăng

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 13/3: Giá lúa mì tăng

19/03/2018
Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 12/3: Giá đậu tương giảm

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 12/3: Giá đậu tương giảm

19/03/2018
Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 9/3: Giá ngô giảm từ mức cao nhất

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 9/3: Giá ngô giảm từ mức cao nhất 7 tháng

19/03/2018
Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 8/3: Giá đậu tương giảm thấp nhất

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 8/3: Giá đậu tương giảm thấp nhất 1 tuần

19/03/2018
Ngành chăn nuôi: Đang giảm dần các hộ nhỏ lẻ

Sau đợt biến động về giá cả trong ngành chăn nuôi vào cuối năm 2017, hiện nay việc tái đàn đang được các trang trại tiến hành khẩn trương để phục vụ mùa lễ hội.

19/03/2018
  • 1 / 14