Báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu

Thứ 4, 22/08/2018

Dữ liệu BÁO CÁO, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2017, theo khối lượng

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2017, theo khối lượng

22/08/2018
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2017, theo giá trị

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2017, theo giá trị

22/08/2018
Giá cà phê gần thấp nhất 12 năm, đường thô ở mức thấp 10 năm trong khi ca cao tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn rơi xuống mức thấp 12 năm trong phiên giao dịch đầu tuần, trong khi đó giá đường thô cũng giảm tới 10 UScent/lb lần đầu tiên 10 năm

22/08/2018
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2016, theo khối lượng

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2016, theo khối lượng

21/08/2018
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2016, theo giá trị

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2016, theo giá trị

21/08/2018
Thị trường nguyên liệu - Đậu tương giảm

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 21/8: Đậu tương giảm

21/08/2018
Thị trường nguyên liệu - Lúa mì giảm từ mức cao nhất 11 ngày

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 20/8: Lúa mì giảm từ mức cao nhất 11 ngày

21/08/2018
Thị trường nguyên liệu - Ngô giảm phiên thứ 2 liên tiếp

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 16/8: Ngô giảm phiên thứ 2 liên tiếp

20/08/2018
Thị trường nguyên liệu - Đậu tương giảm

Thị trường nguyên liệu - thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 17/8: Đậu tương giảm

20/08/2018
  • 1 / 54