Máy thổi khí 2Lúa AT-50

Máy thổi khí 2Lúa AT-50
Chi tiết 2Lúa AT-50
Mã sản phẩm: AT-50 Thương hiệu: 2 Lúa
Đầu ra: Ø60 (2") Trọng lượng: 24kg
Đáp ứng: 30 - 35m Nano-Tube Xuất xứ: Trung Quốc
Tốc độ Cột áp 1 m Cột áp 1.5 m
m3/phút kW m3/phút kW
1450 1.50 0.59 1.49 0.78
1650 1.71 0.37 1.69 0.89
1750 1.81 0.81 1.79 1.09

Máy thổi khí 2Lúa AT-50S

Máy thổi khí 2Lúa AT-50S
Chi tiết 2Lúa AT-50S
Công suất: 2 HP (1.5kW) Điện áp: 220V/380V, 1-3 pha
Lưu lượng: 1.75 m3/phút Cột áp: 1.5m (17.4 kPa)
Tốc độ: 1450 vòng/phút Trọng lượng: ~55 kg
Phụ kiện theo 2Lúa AT-50S
Đầu máy AT-50: 1 máy Motor (1.5kW): 1 cái
Khung sắt: 1 khung Lọc gió: 1 cái
Ren sắt (Ø60): 2 cái Đồng hồ áp suất: 1 cái
Dây curoa: 2 sợi Puly: 1 cái

S: được hiểu đã bao gồm các Phụ kiện như trên.

Máy thổi khí 2Lúa AT-65

Máy thổi khí 2Lúa AT-65
Chi tiết 2Lúa AT-65
Mã sản phẩm: AT-65 Thương hiệu: 2 Lúa
Đầu ra: Ø76 (2.5") Trọng lượng: 32kg
Đáp ứng: 40 - 45m Nano-Tube Xuất xứ: Trung Quốc
Tốc độ Cột áp 1 m Cột áp 1.5 m
m3/phút kW m3/phút kW
1450 2.62 0.87 2.57 1.22
1650 3.04 0.98 2.98 1.39
1750 3.23 1.04 3.16 1.47

Máy thổi khí 2Lúa AT-65S

Máy thổi khí 2Lúa AT-65S
Chi tiết 2Lúa AT-65S
Công suất: 3 HP (2.2kW) Điện áp: 220V/380V, 1-3 pha
Lưu lượng: 2.44 m3/phút Cột áp: 1.5m (17.4 kPa)
Tốc độ: 1450 vòng/phút Trọng lượng: ~75kg
Phụ kiện theo 2Lúa AT-65S
Đầu máy AT-65: 1 máy Motor (2.2kW): 1 cái
Khung sắt: 1 khung Lọc gió: 1 cái
Ren sắt (Ø76): 2 cái Đồng hồ áp suất: 1 cái
Dây curoa: 2 sợi Puly: 1 cái

S: được hiểu đã bao gồm các Phụ kiện như trên.

Máy thổi khí 2Lúa AT-80

Máy thổi khí 2Lúa AT-80
Chi tiết 2Lúa AT-80
Mã sản phẩm: AT-80 Thương hiệu: 2 Lúa
Đầu ra: Ø90 (3") Trọng lượng: 80kg
Đáp ứng: 60 - 70m Nano-Tube Xuất xứ: Trung Quốc
Tốc độ Cột áp 1 m Cột áp 1.5 m
m3/phút kW m3/phút kW
1450 4.93 1.58 4.83 2.22
1550 5.31 1.69 5.21 2.38
1650 5.69 1.80 5.58 2.53

Máy thổi khí 2Lúa AT-80S

Máy thổi khí 2Lúa AT-80S
Chi tiết 2Lúa AT-80S
Công suất: 5.0 HP (3.7kW) Điện áp: 220V/380V, 3 pha
Lưu lượng: 4.83 m3/phút Cột áp: 1.5m (17.4 kPa)
Tốc độ: 1450 vòng/phút Trọng lượng: 130kg
Phụ kiện theo 2Lúa AT-80S
Đầu máy AT-80: 1 máy Motor (3.7kW): 1 cái
Khung sắt: 1 khung Ống hút (sắt): 1 cái
Van an toàn: 1 cái Đồng hồ áp suất: 1 cái
Dây curoa: 2 sợi Puly: 1 cái

S: được hiểu đã bao gồm các Phụ kiện như trên.

Máy thổi khí 2Lúa AT-100

Máy thổi khí 2Lúa AT-100
Chi tiết 2Lúa AT-100
Mã sản phẩm: AT-100 Thương hiệu: 2 Lúa
Đầu ra: Ø114 (4") Trọng lượng: 100kg
Đáp ứng: 100 - 120m Nano-Tube Xuất xứ: Trung Quốc
Tốc độ Cột áp 1 m Cột áp 1.5 m
m3/phút kW m3/phút kW
1450 7.30 2.34 7.16 3.29
1550 7.87 2.50 7.17 3.52
1650 8.44 2.66 8.27 3.75

Máy thổi khí 2Lúa AT-100S

Máy thổi khí 2Lúa AT-100S
Chi tiết 2Lúa AT-100S
Công suất: 10 HP (7.5kW) Điện áp: 220V/380V, 3 pha
Lưu lượng: 7.16 m3/phút Cột áp: 1.5m (17.4 kPa)
Tốc độ: 1450 vòng/phút Trọng lượng: 160kg
Phụ kiện theo 2Lúa AT-100S
Đầu máy AT-100: 1 máy Motor (7.5kW): 1 cái
Khung sắt: 1 khung Ống hút (sắt): 1 cái
Van an toàn: 1 cái Đồng hồ áp suất: 1 cái
Dây curoa: 2 sợi Puly: 1 cái

S: được hiểu đã bao gồm các Phụ kiện như trên.

Máy thổi khí 2Lúa AT-40

Máy thổi khí 2Lúa AT-40
Chi tiết 2Lúa AT-40
Mã sản phẩm: AT-40 Thương hiệu: 2 Lúa
Đầu ra: Ø49 (1.5") Trọng lượng: 22 kg
Đáp ứng: 15 - 20m Nano-Tube Xuất xứ: Trung Quốc
Tốc độ Cột áp 1 m Cột áp 1.5 m
m3/phút kW m3/phút kW
1450 0.77 0.28 0.76 0.38
1650 0.86 0.35 0.86 0.47
1750 0.92 0.39 0.91 0.52

Máy thổi khí 2Lúa AT-40S

Máy thổi khí 2Lúa AT-40S
Chi tiết 2Lúa AT-40S
Công suất: 1.5HP (1.1kW) Điện áp: 220V/380V, 1-3 pha
Lưu lượng: 1.03 m3/phút Cột áp: 1.5m (17.4 kPa)
Tốc độ: 1450 vòng / phút Trọng lượng: ~ 50 kg
Phụ kiện theo 2Lúa AT-40S
Đầu máy AT-40: 1 máy Motor (1.1kW): 1 cái
Khung sắt: 1 khung Lọc gió (nhựa): 1 cái
Van an toàn: 1 cái Đồng hồ áp suất: 1 cái
Dây curoa: 2 sợi Puly: 1 cái

S: được hiểu đã bao gồm các Phụ kiện như trên.

Lưu ý

Nhà sản xuất có quyền thay đổi đặc điểm kỹ thuật trong tài liệu này mà không cần thông báo. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trước khi đặt hàng.

S: được hiểu đã bao gồm các Phụ kiện như trên.

Liên hệ

    0988 146 111 (Mr.Kiệt)

    0948 617 000 (Ms.Ngọc)

    0938 15 4455 (Ms.Quyên)

    sales@2lua.com.vn

    Zalo: 098 814 6111