Máy quạt nước 2Lúa 3N-A083

Máy quạt nước 2Lúa 3N-A083

Video 2Lúa 3N-A083

Model: 2Lúa 3N-A083

Motor giảm tốc 2Lúa GM 1HP (0.75 kW). Cánh quạt 2Lúa CA: 8 cánh

Thanh tuýp INOX #304: 1,5 * 1,5 m. Tốc độ quay: 96 vòng/phút

Máy quạt nước 2Lúa 3N-A103

Máy quạt nước 2Lúa 3N-A103

Video 2Lúa 3N-A103

Model: 2Lúa 3N-A103

Motor giảm tốc 2Lúa GM 1HP (0.75 kW). Cánh quạt 2Lúa CA: 10 cánh

Thanh tuýp INOX #304: 1,5 * 1,5 m. Tốc độ quay: 96 vòng/phút

Máy quạt nước 2Lúa 3N-A104

Máy quạt nước 2Lúa 3N-A104

Video 2Lúa 3N-A104

Model: 2Lúa 3N-A104

Motor giảm tốc 2Lúa GM 1HP (0.75 kW). Cánh quạt 2Lúa CA: 10 cánh

Thanh tuýp INOX #304: 2 * 2 m. Tốc độ quay: 96 vòng/phút

Máy quạt nước 2Lúa 3N-A124

Máy quạt nước 2Lúa 3N-A124

Video 2Lúa 3N-A124

Model: 2Lúa 3N-A124

Motor giảm tốc 2Lúa GM 1HP (0.75 kW). Cánh quạt 2Lúa CA: 12 cánh

Thanh tuýp INOX #304: 2 * 2 m. Tốc độ quay: 96 vòng/phút

Lưu ý

Nhà sản xuất có quyền thay đổi đặc điểm kỹ thuật trong tài liệu này mà không cần thông báo. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trước khi đặt hàng.

Liên hệ

    0988 146 111 (Mr.Kiệt)

    0948 617 000 (Ms.Ngọc)

    0938 15 4455 (Ms.Quyên)

    sales@2lua.com.vn

    Zalo: 098 814 6111