2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: xu ly ao tom

11 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.5581 giây.
Một số biện pháp hạn chế dịch bệnh trên tôm Một số biện pháp hạn chế dịch bệnh trên tôm

Hướng dẫn một số biện pháp hạn chế dịch bệnh trên tôm gồm: thực hiện tốt công tác cải tạo ao trước mỗi vụ nuôi, xử lý ao tôm bị bệnh chết để nuôi lại, xử lý tốt nguồn nước cấp, nước thải, chọn giống…

24/07/2015

  • 2 / 2