2lua

Thời gian




Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: uong tom cang xanh

22 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.5077 giây.
Nuôi Tôm Càng Xanh Trong Vườn Dừa Nuôi Tôm Càng Xanh Trong Vườn Dừa

Nếu tận dụng mặt nước sẵn có từ vườn dừa, đồng thời áp dụng cải tiến một số phương pháp như cải tạo mương vườn, chọn giống, quản lý, chăm sóc tốt thì hàng năm chúng ta sẽ có một lượng tôm càng xanh thương…

23/07/2011

Mô Hình Nuôi Tôm Càng Xanh Trong Vườn Dừa Mô Hình Nuôi Tôm Càng Xanh Trong Vườn Dừa

Nếu tận dụng mặt nước sẵn có từ vườn dừa, đồng thời áp dụng cải tiến một số phương pháp như cải tạo mương vườn, chọn giống, quản lý, chăm sóc tốt thì hàng năm chúng ta sẽ có một lượng tôm càng xanh thương…

23/07/2011

Kinh Nghiệm Ương Tôm Càng Xanh Kinh Nghiệm Ương Tôm Càng Xanh

Ao nuôi được vét bùn sạch, chiều sâu khoảng 2,5m, chiều rộng và dài tùy theo kích thước ao. Bón khoảng 20kg vôi bột cho 100m2 ao, có thể bón thêm vôi khi độ pH chưa đạt mức 7 – 7,5. Bón thêm 40kg phân…

13/12/2011

Kỹ Thuật Ương Tôm Càng Xanh Từ Giai Đoạn Bột Lên Giống Kỹ Thuật Ương Tôm Càng Xanh Từ Giai Đoạn Bột Lên Giống

Tôm càng xanh là đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao, được nuôi nhiều nước trên thế giới. Ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), các mô hình nuôi tôm càng xanh trong mương vườn, ruộng lúa, ao…

13/12/2011

Ương Tôm Càng Xanh Bột Lên Giống Ương Tôm Càng Xanh Bột Lên Giống

Nơi nuôi tôm thịt được cải tạo tốt, có thể nuôi thẳng từ tôm bột lên tôm thịt, thông thường qua khâu ương giống 2-3 cm, 4-6 cm, 7-8 cm, sau đó nuôi tôm thịt hiệu quả sẽ cao hơn. Nơi ương giống TCX cần…

03/03/2013

Kỹ Thuật Nuôi Tôm Càng Xanh Trong Mương Vườn Kỹ Thuật Nuôi Tôm Càng Xanh Trong Mương Vườn

Nếu tận dụng tốt mặt nước từ các mương vườn, đồng thời áp dụng một số phương pháp như cải tạo mương vườn, chọn giống, quản lý, chăm sóc tốt thì hằng năm chúng ta có một lượng tôm càng xanh thương phẩm khá lớn.

01/08/2013

Kỹ Thuật Nuôi Tôm Càng Xanh Trong Mương Vườn Kỹ Thuật Nuôi Tôm Càng Xanh Trong Mương Vườn

Nếu tận dụng tốt mặt nước từ các mương vườn, đồng thời áp dụng một số phương pháp như cải tạo mương vườn, chọn giống, quản lý, chăm sóc tốt thì hằng năm chúng ta có một lượng tôm càng xanh thương phẩm khá lớn.

30/08/2013

Triệu Phú Tôm Càng Xanh Triệu Phú Tôm Càng Xanh

Những năm gần đây, nhờ phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm càng xanh, nên nhiều nông dân ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã thoát được cảnh nghèo khó, vươn lên làm giàu.

27/02/2014

Kinh nghiệm ương tôm càng xanh Kinh nghiệm ương tôm càng xanh

Chuẩn bị ao: Ao nuôi được vét bùn sạch, chiều sâu khoảng 2,5m, chiều rộng và dài tùy theo kích thước ao. Bón khoảng 20kg vôi bột cho 100m2 ao, có thể bón thêm vôi khi độ pH chưa đạt mức 7 – 7,5. Bón…

17/03/2015

Kỹ thuật ương tôm càng xanh từ giai đoạn bột lên giống Kỹ thuật ương tôm càng xanh từ giai đoạn bột lên giống

1. Hình thức ương: Tôm càng xanh là đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao, được nuôi nhiều nước trên thế giới. Ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), các mô hình nuôi tôm càng xanh trong mương…

17/03/2015

  • 1 / 3