2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: trong mon sap theo quy trinh ky thuat moi

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.5277 giây.
Trồng Môn Sáp Theo Quy Trình Kỹ Thuật Mới Trồng Môn Sáp Theo Quy Trình Kỹ Thuật Mới

Công trình nghiên cứu quy trình kỹ thuật trồng môn sáp năng suất cao, sạch bệnh do Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ thực hiện tại cao nguyên Vân Hòa (huyện Sơn Hòa) giúp nông dân trồng được môn…

08/04/2012