2lua

Thời gian




Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: trien vong phat trien nghe nuoi bo sua

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1372 giây.
Triển Vọng Phát Triển Nghề Nuôi Bò Sữa Triển Vọng Phát Triển Nghề Nuôi Bò Sữa

Sau hơn 9 năm thử nghiệm, giờ đây, tỉnh Sóc Trăng đã trở thành một trong những địa phương có đàn bò sữa lớn ở ĐBSCL. Kết quả này mở ra nhiều triển vọng phát triển nghề nuôi bò sữa ở Sóc Trăng…

06/08/2013