2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: tra lua thu dong

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1778 giây.
Lúa Chất Lượng Cao Chiếm Tỷ Lệ Trên 70% Trong Vụ Lúa Thu Đông 2014 Lúa Chất Lượng Cao Chiếm Tỷ Lệ Trên 70% Trong Vụ Lúa Thu Đông 2014

Cơ cấu giống vụ này, giống lúa Jasmine 85 chiếm tỷ lệ 3,1%, giống lúa IR 50404 chiếm tỷ lệ 25,9% (giống lúa chất lượng thấp này giảm 3,9% so với cùng kỳ 2013) và còn lại là giống lúa chất lượng cao (OM 4218,…

03/09/2014

Bảo vệ lúa thu đông khi thời tiết cực đoan Bảo vệ lúa thu đông khi thời tiết cực đoan

Các trà lúa thu đông ở TP Cần Thơ đang phát triển khá tốt và ít sâu bệnh. Tuy nhiên, tình hình thời tiết cực đoan như hiện nay xuất hiện nhiều loại dịch hại

10/09/2019

Tìm kiếm thay thế với: