2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: tom mem vo

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.5211 giây.
Nâng Chất Lượng Tôm Nuôi Trước Khi Thu Hoạch Nâng Chất Lượng Tôm Nuôi Trước Khi Thu Hoạch

Muốn hạn chế tối đa tình trạng chất lượng sản phẩm kém, các hộ nuôi tôm cần quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng tôm nuôi trước khi thu hoạch, kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý có hiệu quả……

14/09/2011

Khắc Phục Hiện Tượng Tôm Chết Trong Giai Đoạn Lột Vỏ Khắc Phục Hiện Tượng Tôm Chết Trong Giai Đoạn Lột Vỏ

Khi tôm nuôi chết dần theo từng chu kỳ lột vỏ và trong ao nuôi có tôm mềm vỏ, sậm màu, có thể thấy rằng hiện tượng chết này có liên quan đến quá trình lột vỏ.

28/02/2014