2lua

Thời gian




Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: thuoc tru sau tu hat man cau

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1498 giây.
Sinh viên làm thuốc trừ sâu từ hạt mãng cầu, thầu dầu Sinh viên làm thuốc trừ sâu từ hạt mãng cầu, thầu dầu

Sử dụng dịch chiết của hạt thầu dầu và mãng cầu, nhóm sinh viên Đại học Nông lâm TP. HCM tạo ra thuốc trừ sâu sinh học, giảm 2,4 lần số lượng sâu bệnh trên cây.

26/04/2022