2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: thuoc phong chong dich cum gia cam

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.9954 giây.
Phòng Chống Cúm Gia Cầm (H5N1) Trong Mùa Dịch Phòng Chống Cúm Gia Cầm (H5N1) Trong Mùa Dịch

Sự tái tổ hợp giữa các kháng nguyên HA và NA sẽ tạo ra nhiều phân type khác nhau về độc tính và khả năng gây bệnh. Chủng gây dịch bệnh cúm gia cầm ở Việt Nam là H5N1.

27/03/2012