2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: thu hoach ca keo

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.0691 giây.
Cá Kèo Giảm Giá Mạnh Cá Kèo Giảm Giá Mạnh

Phổ biến là cá kèo, cua biển, artemia và cá chẽm. Riêng tại huyện Vĩnh Châu, diện tích nuôi cá kèo khá phát triển. Đến ngày 10/9, địa phương này đã thả nuôi trên 200 ha. Nhiều người thả nuôi nên nhu cầu con giống…

12/09/2011