2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: thong ke chan nuoi

984 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.9986 giây.
Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2018 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm  Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2018 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm

Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2018 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm (Nguồn: TCTK, tháng 6/2018).

06/07/2018

Tình hình chăn nuôi chung của cả nước tháng 2/ 2018  Tình hình chăn nuôi chung của cả nước tháng 2/ 2018

Theo Tổng cục Thống kê trong tháng 2/2018 tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên cả nước tương đối ổn định. Cụ thể như sau:

02/03/2018

Tình hình chăn nuôi tháng 06/2017  Tình hình chăn nuôi tháng 06/2017

Ngành chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2017 gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, đặc biệt là chăn nuôi lợn, nguyên nhân do những năm trước tình hình chăn nuôi

24/01/2018

Triển vọng ngành chăn nuôi gia cầm  Triển vọng ngành chăn nuôi gia cầm

“Triển vọng ngành chăn nuôi gia cầm” là một trong những bài nghiên cứu, phân tích mới nhất của TS. Đoàn Xuân Trúc về tình hình của chăn nuôi gia cầm Việt Nam

22/01/2018

Tình hình chăn nuôi cả nước tháng 9/2018  Tình hình chăn nuôi cả nước tháng 9/2018

Chăn nuôi bò, gia cầm phát triển (đàn bò tăng 2%, gia cầm tăng 5,5%); chăn nuôi lợn phục hồi (đàn lợn đã tăng 1,8% so với cùng kỳ 2017)

09/11/2018

Thị trường sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2015  Thị trường sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2015

Phương thức sản xuất chăn nuôi chuyển đổi nhanh theo hướng trang trại, hộ lớn, chăn nuôi công nghiệp. Công tác quản lý chất lượng giống, vật tư, thức ăn chăn nuôi được các địa phương quan tâm hơn; quản lý môi trường chăn nuôi…

30/12/2015

Tổng quan về ngành chăn nuôi gà của Việt Nam  Tổng quan về ngành chăn nuôi gà của Việt Nam

Theo số liệu từ điều tra chăn nuôi của Tổng cục Thống kê ngày 1/10/2017, tổng đàn gà của Việt Nam năm 2017 có hơn 295 triệu con, tăng 6,5% so với năm 2016

06/07/2018

Kim ngạch nhập NL khẩu thức ăn chăn nuôi Việt Nam 5 tháng đầu năm 2018 tăng 11,73%  Kim ngạch nhập NL khẩu thức ăn chăn nuôi Việt Nam 5 tháng đầu năm 2018 tăng 11,73%

Theo số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu (TĂCN & NL) trong tháng 5/2018 đạt 341 triệu USD, giảm 2,51% so với tháng

14/06/2018

Tình hình chăn nuôi tháng 05/2017  Tình hình chăn nuôi tháng 05/2017

Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, trong tháng 5/2017, tình hình chăn nuôi trong phạm vi cả nước có nhiều biến động

23/01/2018

Tình hình chăn nuôi tháng 7/2017  Tình hình chăn nuôi tháng 7/2017

Theo Bộ NN&PTNT, tình hình chăn nuôi trâu, bò cả nước trong tháng 7/2017 không có biến động lớn, giá bán ổn định, không có dịch bệnh xảy ra

25/01/2018

  • 1 / 99