2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: tang cuong su dung kho lanh trong viec bao quan khoai tay giong

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.7522 giây.
Tăng Cường Sử Dụng Kho Lạnh Trong Việc Bảo Quản Khoai Tây Giống Tăng Cường Sử Dụng Kho Lạnh Trong Việc Bảo Quản Khoai Tây Giống

Bảo quản củ giống khoai tây bằng kho lạnh là biện pháp tiên tiến hiện nay, do có nhiều ưu điểm như tổn thất trong kho ít, củ giống trẻ, cây phát triển khoẻ, giảm sự thoái hoá giống, khi trồng cho nhiều củ to,…

16/03/2012