2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: su dung xi mang bon cho lua

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.3516 giây.
Không dùng xi măng bón lúa Không dùng xi măng bón lúa

“Không được sử dụng xi măng bón cho lúa cũng như các cây trồng nông nghiệp.” Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn số 91 của Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) gửi các sở NNPTNT vùng đồng bằng Sông…

23/01/2016