2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: sau hai ca cao

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2121 giây.
Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại Ca Cao Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại Ca Cao

Cây Ca cao (Theobroma cacao) thích hợp trồng ở Việt Nam. Theo dự án phát triển ca cao của Bộ Nông Nghiệp & PTNT diện tích trồng ca cao là 20.000 ha vào năm 2010 và tăng lên 100.000 ha vào năm 2020, gồm 4…

28/06/2014

Tìm kiếm thay thế với: