2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: san luong thuy san

202 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1694 giây.
Tổng sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm đạt 1,84 triệu tấn, tăng 2,5% Tổng sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm đạt 1,84 triệu tấn, tăng 2,5%

Theo Tổng cục Thủy sản, tổng sản lượng thủy sản tháng 4 đầu năm 2016 đạt 569 nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng khai thác đạt 332,8 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng 236,2 nghìn tấn. Lũy kế 4…

13/05/2016

Sản Lượng Thuỷ Sản Tháng 1 Tăng Gần 15% So Với Cùng Kỳ Sản Lượng Thuỷ Sản Tháng 1 Tăng Gần 15% So Với Cùng Kỳ

Sản lượng thuỷ sản tháng 1 ước đạt 6.396 tấn, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng tôm 1.736 tấn, tăng 17,6%; cá 2.356 tấn, tăng 2,9% và thủy sản các loại khác 2.304 tấn, tăng 25,9%. Sản lượng nuôi trồng ước…

28/02/2015

Huyện An Lão (Hải Phòng) có sản lượng thủy sản đạt 1.350 tấn Huyện An Lão (Hải Phòng) có sản lượng thủy sản đạt 1.350 tấn

6 tháng đầu năm, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện An Lão (Hải Phòng) đạt 798ha, sản lượng thủy sản đạt 1.350 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 1.215 tấn, khai thác đạt 135 tấn.

14/06/2016

Sản Lượng Thủy Sản Đạt 25.140 Tấn, Tăng 7,7% Sản Lượng Thủy Sản Đạt 25.140 Tấn, Tăng 7,7%

Trong 6 tháng đầu năm 2013, nhờ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, bà con ngư dân Quảng Bình đã chủ động bám biển, nên sản lượng đánh bắt được 22.054,4 tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ và sản lượng nuôi trồng…

20/06/2013

Sản lượng thủy sản 2 tháng đầu năm ước đạt 15.000 tấn Sản lượng thủy sản 2 tháng đầu năm ước đạt 15.000 tấn

Thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất thủy hải sản nên trong 2 tháng đầu năm, sản lượng, khai thác, đánh bắt ước đạt 15.000 tấn, trong đó sản lượng tháng 1/2016 đạt 9.700 tấn.

26/02/2016

11 Tháng Đầu Năm Tổng Sản Lượng Thủy Sản Ước Đạt 5,7 Triệu Tấn (Tăng 4,8%) 11 Tháng Đầu Năm Tổng Sản Lượng Thủy Sản Ước Đạt 5,7 Triệu Tấn (Tăng 4,8%)

Theo báo cáo Tổng cục Thủy sản, trong tháng 11, ước tổng sản lượng thủy sản đạt 471 nghìn tấn, trong đó sản lượng khai thác 207 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng 264 nghìn tấn. Lũy kế 11 tháng đầu năm tổng sản lượng…

04/12/2014

Tổng Sản Lượng Thủy Sản 10 Tháng Đầu Năm Ước Đạt 5,3 Triệu Tấn (Tăng 4,7%) Tổng Sản Lượng Thủy Sản 10 Tháng Đầu Năm Ước Đạt 5,3 Triệu Tấn (Tăng 4,7%)

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, ước tổng sản lượng thủy sản trong tháng 10 đạt 527 nghìn tấn, trong đó sản lượng khai thác 214 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng 286 nghìn tấn. Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng sản…

29/10/2014

Đồng Nai Giữ Tăng Trưởng Ổn Định Sản Lượng Thủy Sản Nuôi Đồng Nai Giữ Tăng Trưởng Ổn Định Sản Lượng Thủy Sản Nuôi

Tổng sản lượng thủy sản của Đồng Nai đề ra theo kế hoạch năm 2015 đạt khoảng 50 ngàn tấn. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi đạt 46.800 tấn, gồm: cá 38 ngàn tấn, tôm 7.500 tấn, các loại thủy sản khác 1.300 tấn...…

25/02/2015

Sản Lượng Thuỷ Sản Tăng Gần 1.350 Tấn Sản Lượng Thuỷ Sản Tăng Gần 1.350 Tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang), 6 tháng đầu năm nay, sản lượng thuỷ sản toàn tỉnh ước đạt 14.250 tấn, tăng gần 1.350 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

21/06/2013

Tổng Sản Lượng Thủy Sản Của Hà Nội Đạt 74.000 Tấn Tổng Sản Lượng Thủy Sản Của Hà Nội Đạt 74.000 Tấn

Diện tích mặt nước có thể nuôi trồng thủy sản đạt 20.900ha, tăng 27%, trong đó diện tích triển khai nuôi thủy sản là 16.700ha. Tổng sản lượng thủy sản nuôi đạt 74.000 tấn, sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.500 tấn. Sản xuất…

26/12/2014

  • 1 / 21
Tìm kiếm thay thế với: