2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: quy trinh san xuat mia cong nghe cao cay mia

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.5266 giây.
Quy Trình Sản Xuất Mía Công Nghệ Cao Cây Mía Quy Trình Sản Xuất Mía Công Nghệ Cao Cây Mía

Thời gian chiếu sáng và cường độ ánh sáng có ảnh hưởng mạnh đến năng suất và chất lượng của cây mía. Mía sinh trưởng mạnh nhất vào các tháng mùa hè có nhiệt độ cao, thời gian chiếu sáng dài. Lượng mưa yêu cầu…

11/07/2012