2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: quy trinh nuoi ca tra

11 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.015 giây.
Quy trình nuôi cá trắm đen thương phẩm trong ao Quy trình nuôi cá trắm đen thương phẩm trong ao

I. CHỌN AO NUÔI Chúng ta có thể sử dụng ao có sẵn hoặc ao mới đào để nuôi Trắm đen.

25/03/2015

  • 2 / 2