2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: phuong phap nuoi tom mua mua

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.0382 giây.
Phương Pháp Nuôi Tôm Mùa Mưa Phương Pháp Nuôi Tôm Mùa Mưa

Khi nuôi tôm trong mùa mưa chúng ta phải giải quyết hàng loạt vấn đề về sự biến động của các yếu tố môi trường như: pH, độ kiềm, độ trong, nhiệt độ, oxy hoà tan, NH3, NO2 - ….; các bệnh: đóng rong, mềm…

04/03/2012

Phương pháp nuôi tôm mùa mưa Phương pháp nuôi tôm mùa mưa

1. Phải có hệ thống ao chứa lắng đầy đủ: Thường ao chứa có diện tích bằng 1/3 ao nuôi nhưng có điều kiện thì ao chứa bằng ao nuôi càng tốt.

12/03/2015