2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: phong va tri benh trong qua trinh nuoi heo nai

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.6872 giây.
Phòng Và Trị Bệnh Trong Quá Trình Nuôi Heo Nái Phòng Và Trị Bệnh Trong Quá Trình Nuôi Heo Nái

Nguyên tắc quan trọng trong chăn nuôi là "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Vì vậy muốn hạn chế được bệnh tật, đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế cao. Người chăn nuôi cần lưu ý những việc sau:

23/12/2012