2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: phong tru sau benh

850 kết quả được tìm thấy trong khoảng 0.9067 giây.
Tập trung phòng trừ sâu đục cuống quả vải Tập trung phòng trừ sâu đục cuống quả vải

Để phòng trừ sâu đục quả vải hiệu quả, nhà vườn cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật sau:

21/06/2019

Nhiều Biện Pháp Phòng Trừ Sâu Bệnh Lúa Xuân Nhiều Biện Pháp Phòng Trừ Sâu Bệnh Lúa Xuân

Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh đến năng suất, chất lượng lúa, phấn đấu hoàn thành thắng lợi vụ xuân năm 2014, ngành nông nghiệp Hà Nội đã kịp thời tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

27/05/2014

Các Địa Phương Chủ Động Phòng Trừ Sâu Bệnh Cuối Vụ Mùa 2014 Các Địa Phương Chủ Động Phòng Trừ Sâu Bệnh Cuối Vụ Mùa 2014

Huyện Quảng Xương: Vụ mùa năm 2014, huyện Quảng Xương gieo cấy hơn 8.500 ha, trong đó cơ cấu trên 60% diện tích lúa mùa muộn. Hiện nay, ở các xã: Quảng Cát, Quảng Phong, Quảng Châu... hơn 90% diện tích lúa mùa đang bị…

27/08/2014

Phòng trừ sâu bệnh trên cây kiệu Phòng trừ sâu bệnh trên cây kiệu

Kiệu là cây trồng có giá trị và thu nhập cao cho nông dân các xã vùng đông của huyện Thăng Bình, nhưng thời gian qua gặp khó khăn trong phòng trừ sâu bệnh

03/12/2018

Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh trên lúa mùa Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh trên lúa mùa

Cần chú ý phòng trừ các ổ rầy các loại, sâu đục thân, châu chấu và diệt chuột bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để hạn chế nguồn chuột gây hại khi lúa sang

13/09/2018

Tích cực phòng trừ sâu bệnh Tích cực phòng trừ sâu bệnh

Sau tết, nhiều đối tượng sâu bệnh xuất hiện gây hại trên cây trồng vụ đông xuân 2019 – 2020 tại Bình Định.

11/02/2020

Phòng trừ bệnh thối trái sầu riêng trong mùa mưa Phòng trừ bệnh thối trái sầu riêng trong mùa mưa

Mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho nhiều bệnh phát triển gây hại cây trồng. Đối với cây sầu riêng, bệnh thối trái rất phổ biến, làm ảnh hưởng nghiêm trọng

23/10/2018

Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại bưởi thời kỳ quả non Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại bưởi thời kỳ quả non

Hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh thời kỳ quả non: duy trì độ ẩm, dinh dưỡng để nuôi lộc quả non, bón phân qua lá

23/03/2019

Phòng trừ sâu bệnh cuối vụ Phòng trừ sâu bệnh cuối vụ

Các tỉnh miền Bắc, đặc biệt các vùng duyên hải vừa trải qua đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ (SCLN) hại lúa với diện tích phun trừ rất lớn

27/05/2019

Tập trung phòng trừ sâu đục quả trên cây vải thiều Tập trung phòng trừ sâu đục quả trên cây vải thiều

Sâu trưởng thành đục quả vải lứa 2 đang xuất hiện phát triển gây hại trên các trà vải. Nếu không phòng trừ kịp thời, sâu non sẽ gây hại nặng đến năng suất

30/05/2020

  • 2 / 85