2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nuoi vit thit tren can trong chuong kin o thai lan

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.7146 giây.
Nuôi Vịt Thịt Trên Cạn Trong Chuồng Kín Ở Thái Lan Nuôi Vịt Thịt Trên Cạn Trong Chuồng Kín Ở Thái Lan

Tháng 2 năm 2009, trang trại Sirathmpitak ở tỉnh Nakhon, phía bắc Thái Lan đã thu hoạch lứa vịt thịt đầu tiên được nuôi khô trong chuồng kín. Kết quả nuôi 120.000 con vịt thịt sau 45 ngày đã cho kết quả khả quan. Khối…

29/12/2011