2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nuoi tom the

751 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.167 giây.
Hiệu quả nuôi tôm thẻ bằng thức ăn có B-Glucan Hiệu quả nuôi tôm thẻ bằng thức ăn có B-Glucan

Sử dụng chế phẩm sinh học B-Glucan trong nuôi TTCT là rất cần thiết trong tình trạng dịch bệnh, tỷ lệ sống thấp gây thiệt hại nặng

22/02/2020

Nuôi tôm thẻ chân trắng bền vững Nuôi tôm thẻ chân trắng bền vững

Tôm thẻ chân trắng là loài thủy sản có giá trị kinh tế cao. Trên thế giới, tôm thẻ chân trắng được nuôi nhiều ở các nước Nam Mỹ.

15/01/2020

Độ mặn trong công nghệ biofloc nuôi tôm thẻ chân trắng Độ mặn trong công nghệ biofloc nuôi tôm thẻ chân trắng

Mục đích của nghiên cứu này là so sánh độ mặn trong các hệ thông biofloc nuôi tôm thẻ chân trắng nhằm tìm ra độ mặn thấp nhất giảm chi phí cho các mô hình nuôi

19/12/2019

Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao bán nổi Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao bán nổi

Những năm gần đây nuôi tôm gặp nhiều rủi ro, do ô nhiễm môi trường và dịch bệnh phát sinh, nguyên nhân là do việc cải tạo,quản lý ao nuôi chưa được tốt

18/12/2019

So sánh các phương pháp cho ăn trong nuôi tôm thẻ chân trắng So sánh các phương pháp cho ăn trong nuôi tôm thẻ chân trắng

Có 3 phương pháp cho ăn được so sánh trong nghiên cứu bao gồm: cách cho ăn truyền thống, sử dụng máy cho ăn và hệ thống cho ăn cảm biến âm thanh.

06/12/2019

Hướng dẫn kỹ thuật san tôm mô hình nuôi tôm hai giai đoạn tại Quãng Trị Hướng dẫn kỹ thuật san tôm mô hình nuôi tôm hai giai đoạn tại Quãng Trị

Triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh hai giai đoạn theo công nghệ biofloc hướng dẫn hộ nuôi san tôm bằng phương pháp xả ống.

02/12/2019

Hiệu quả nuôi tôm thẻ qua đông trong hệ thống ao phủ bạt Hiệu quả nuôi tôm thẻ qua đông trong hệ thống ao phủ bạt

Giải pháp cho nuôi tôm vụ Đông là xây dựng các ao nuôi có nhà bạt che phủ. Bình quân với diện tích từ 1.600 – 2.000 m2/ao

29/11/2019

Phân tích các yếu tố đầu vào mô hình nuôi tôm thẻ ao đất và ao bạt/bể bạt Phân tích các yếu tố đầu vào mô hình nuôi tôm thẻ ao đất và ao bạt/bể bạt

Nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách phát triển ngành tôm ngày càng bền vững, các nhà khoa học và doanh nghiệp có thông tin thực tế về nghề nuôi tôm

27/11/2019

Mật độ nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao cát lót bạt Mật độ nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao cát lót bạt

Nghiên cứu này của Gamal M. Samadan và cộng sự 2018 nhằm xác định hiệu quả sản xuất tôm thẻ chân trắng với mật độ thả giống khác nhau.

26/11/2019

Nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP Nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP

Nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình VietGAP” với quy mô 1ha/2 hộ của Hợp tác xã Thủy sản và Dịch vụ Duyên Hải (ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ).

25/11/2019

  • 1 / 76