2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nuoi ga loi tao thu nhap cao

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.2958 giây.
Nuôi Gà Lôi Tạo Thu Nhập Cao Nuôi Gà Lôi Tạo Thu Nhập Cao

Từ mô hình kinh tế trồng lúa, chăn nuôi heo không hiệu quả, chị Nguyễn Thị Thế ngụ ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh chuyển sang nuôi gà lôi bán thịt và bán con giống.

29/12/2011