2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nuoi ca trong ruong lua mo hinh nhieu trien vong

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.7235 giây.
Nuôi Cá Trong Ruộng Lúa Mô Hình Nhiều Triển Vọng Nuôi Cá Trong Ruộng Lúa Mô Hình Nhiều Triển Vọng

Con cá đồng trong ruộng lúa ở nước ta - nói chung, ở Tiền Giang - nói riêng, đã có từ rất lâu. Hàng năm, khi vào vụ lúa (từ khi lúa đứng cái, làm đòng, trổ bông đến chín) thì cũng là lúc nguồn…

12/07/2013

Nuôi cá trong ruộng lúa mô hình nhiều triển vọng Nuôi cá trong ruộng lúa mô hình nhiều triển vọng

Con cá đồng trong ruộng lúa ở nước ta - nói chung, ở Tiền Giang - nói riêng, đã có từ rất lâu. Hàng năm, khi vào vụ lúa (từ khi lúa đứng cái, làm đòng, trổ bông đến chín) thì cũng là lúc nguồn…

21/06/2015