2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nuoi ca loc giong lai cao o an giang

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.4337 giây.
Nuôi Cá Lóc Giống Lãi Cao Ở An Giang Nuôi Cá Lóc Giống Lãi Cao Ở An Giang

Tận dụng cánh đồng trong bờ bao, người dân ở xã Khánh Hòa (Châu Phú), xã Hòa Lạc (Phú Tân - An Giang) đào vuông nuôi cá lóc bố mẹ. Sau thời gian chăm sóc khoảng 4 tháng, cá bố mẹ sinh sản.

26/04/2013