2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nhu cau dinh duong cua cay lua

2 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1506 giây.
Nhu Cầu Dinh Dưỡng Của Cây Lúa Nhu Cầu Dinh Dưỡng Của Cây Lúa

Thang so màu lá lúa chuẩn mới của IRRI có 4 ô, đánh số 2; 3; 4; 5. Thang màu giữa trị số 3 và 4 tương đương 3,5 là đạt trị số chuẩn. Màu lá lúa ở mức này là đủ đạm. Thang màu…

18/07/2013

Nhu Cầu Dinh Dưỡng Của Cây Lúa Nhu Cầu Dinh Dưỡng Của Cây Lúa

Vì vậy, để đạt năng suất hạt 6-7 tấn/ ha/ vụ cần bón cho lúa số lượng phân bón như sau: 8-10 tấn phân chuồng, 100 -120 kg N/ ha, 100 -120 kg P2O5/ ha và 30 -60 kg K2O/ ha. Ở đất phù sa…

29/08/2013