2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nhom ho nuoi gia cam an toan sinh hoc

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.4733 giây.
Nhóm Hộ Nuôi Gia Cầm An Toàn Sinh Học Nhóm Hộ Nuôi Gia Cầm An Toàn Sinh Học

Dự án khắc phục cúm gia cầm (CGC) của tỉnh Long An đã triển khai xây dựng mô hình “Nhóm nông hộ chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học (ATSH)”.

05/03/2012