2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: nang cao hieu qua san xuat nong nghiep

5 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.5414 giây.
Đề án tôm, lúa: Nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành nông nghiệp Đề án tôm, lúa: Nâng cao hiệu quả sản xuất của ngành nông nghiệp

Từ năm 2009, Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất tôm, lúa giai đoạn 2009 - 2015 (Đề án tôm lúa) được tỉnh triển khai thực hiện. Chặng đường hơn 7 năm qua với nhiều khó khăn, vướng mắc,…

20/09/2016

Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Nông Nghiệp Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Nông Nghiệp

Trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống dân sinh thì việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên đầu diện tích đã và đang là đòi hỏi mà…

30/07/2013

Hiệu Quả Bước Đầu Từ Mô Hình Nuôi Luân Canh Cá - Lúa Hiệu Quả Bước Đầu Từ Mô Hình Nuôi Luân Canh Cá - Lúa

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên cùng đơn vị diện tích, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tiền Giang kết hợp Trạm Khuyến nông huyện Cai Lậy tổ chức thí điểm mô hình nuôi luân canh cá-lúa ở ấp Bắc, xã Tân…

26/10/2013

Mô hình trồng khổ qua cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Bình Thành (An Giang) Mô hình trồng khổ qua cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Bình Thành (An Giang)

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Thoại Sơn (An Giang) đã triển khai nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Trong đó,…

22/05/2015

Xây dựng và phát triển cánh đồng lớn ở ĐBSCL Khởi đầu cho một mô hình nông nghiệp lớn cánh đồng lớn Mô hình đột phá Xây dựng và phát triển cánh đồng lớn ở ĐBSCL Khởi đầu cho một mô hình nông nghiệp lớn cánh đồng lớn Mô hình đột phá

Liên kết, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp luôn được sự quan tâm, sâu sát của các ngành chức năng.

05/11/2015