2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: mot so bien phap phong chong sau benh hai che trong san xuat che an toan

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.8446 giây.
Một Số Biện Pháp Phòng Chống Sâu Bệnh Hại Chè Trong Sản Xuất Chè An Toàn Một Số Biện Pháp Phòng Chống Sâu Bệnh Hại Chè Trong Sản Xuất Chè An Toàn

Áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho cây chè sinh trưởng phát triển, làm tăng khả năng chống chịu sâu bệnh của cây chè, tạo điều kiện thuận lợi cho thiện địch đến cư trú, góp phần…

20/08/2013