2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: mo hinh trong gung

11 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.3707 giây.
Cây gừng ở Mỹ Thanh (Bắc Kạn) Cây gừng ở Mỹ Thanh (Bắc Kạn)

Đến xã Mỹ Thanh (Bạch Thông, Bắc Kạn) chúng tôi được nghe nói về việc trồng gừng ở các thôn Phiêng Kham, Thôm Ưng và thôn Châng, nhờ cây trồng này mà nhiều hộ đồng bào dân tộc Dao đã có thu nhập hàng trăm…

20/04/2015

  • 2 / 2
Tìm kiếm thay thế với: