2lua

Thời gian




Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: mo hinh nuoi ba ba lam choi an thiet

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.1141 giây.
Mô Hình Nuôi Ba Ba Làm Chơi Ăn Thiệt Mô Hình Nuôi Ba Ba Làm Chơi Ăn Thiệt

Gần như không tốn thuốc điều trị bệnh, ít công chăm sóc, vốn đầu tư thấp nhưng giá trị lại cao là những lợi thế của mô hình nuôi ba ba trong bồn. Tuy thời gian nuôi có hơi dài (khoảng 18 tháng) nhưng lợi…

20/09/2013