2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat trong va cham soc cay xoai

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.4736 giây.
Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Xoài Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Xoài

Nên trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 -7 dư¬ơng lịch). Với cây tháp nên tháp tr¬ước 4-6 tháng. Tuy nhiên, nếu đủ nước tưới và có khả năng che mát có thể trồng bất cứ lúc nào trong năm

12/02/2011