2lua

Thời gian
Danh mục

Tìm kiếm với từ khóa: ky thuat trong va cham soc cay mia

1 kết quả được tìm thấy trong khoảng 1.4315 giây.
Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Mía Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Mía

Ngày nay cây mía đang bị cạnh tranh bởi nhiều cây trồng khác, diện tích mía khó có thể gia tăng thậm chí nhiều vùng còn có xu hướng bị thu hẹp dần. Chính vì vậy việc phát triển mía theo hướng thâm canh để…

24/01/2011